Społeczna odpowiedzialność biznesu

DZIAŁALNOŚĆ KLASTROWA

Podstawa powstania klastra to kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze.

Nasza firma należy do Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, Lubuskiego Klastra Metalowego, oraz Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Korzyści z przynależności do Stowarzyszeń to przede wszystkim:

  1. Przynależność do elitarnego grona Partnerów Klastra.
  2. Wspólna promocja Partnerów Klastra w mediach, w Internecie, podczas imprez targowych i wystawienniczych oraz konferencji i seminariów.
  3. Prezentacja własnych doświadczeń, technologii i dobrych praktyk podczas przedsięwzięć organizowanych przez Klaster.
  4. Współpraca na różnych płaszczyznach z podmiotami Klastra.
  5. Możliwość współpracy ze szkołami, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi przynależącymi do Klastra.
  6. Łączenie zasobów i realizacja wspólnych zleceń przez Partnerów Klastra.
  7. Możliwość podjęcia współpracy z innymi podmiotami w Klastrze w zakresie kształcenia kadr pod potrzeby rozwijającej się branży morskiej i metalowej.
  8. Wymiana opinii i doświadczeń z innymi podmiotami z branży, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i uczelniami wyższymi.
  9. Uczestnictwo w projektach zainicjowanych w Klastrze np. poprzez organizację staży, udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych, seminariach, konferencjach.

WSPÓŁPRACA NAUKA-BIZNES

Nasza firma oprócz działalności biznesowej angażuje się w promocje szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy partnerem Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Głównym celem tej współpracy jest pozyskiwanie i kształcenie nowych pracowników. Firma chciałaby w pozytywny sposób wpłynąć na zmiany w systemie oświaty, dając młodym ludziom możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w szkole. P S METALWORKING aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Dla uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej organizujemy praktyki zawodowe. Nasza firma angażuje się również w działalność organizacji branżowych.

P S METALWORKING jest członkiem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, Lubuskiego Klastra Metalowego, oraz Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Korzyści wynikające z przynależności do sieci współpracy to między innymi dostęp do informacji dotyczącej rozwoju rynku, innowacyjnych technologii, wymiana doświadczeń, komplementarność zasobów, oraz potrzeb kadrowych. Zasadniczą zaletą uczestnictwa w klastrze jest możliwość korzystania z umiejętności i doświadczenia partnerów. Dzięki tym organizacjom jesteśmy dziś w stanie zorganizować praktyki zawodowe w dużej liczbie firm. Część z naszych praktykantów, zostaje naszymi pracownikami.

KLUB SPORTOWY DOBRA MARINA

P S METALWORKING bardzo mocno angażuje się w żeglarstwo. Od 2015 roku jesteśmy oficjalnym partnerem Klubu Sportowego Dobra Marina. Ten Klub jako pierwszy w Polsce, wprowadził do swoich sekcji kitesurfing. Zrzesza dzieci, młodzież w wieku szkolnym oraz sympatyków żeglarstwa ze Szczecina jak i z całej Polski.