Czopy

Czopy

Wykonanie czopów na tokarce CLX450 z osią Y i napędzanymi narzędziami.